DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
Clarificări cu privire la timbrul de ajutor și locul lui în filatelie
      Frunzărind presa filatelică din dorința de a fi la curent cu tot ce se publică nou în domeniul timbrelor fiscale, uneori depistez articole conținând paragrafe care pot creea confuzii în rîndul cititorilor și al viitorilor colecționari.
      Mă refer la articolul "Erori speculative" publicat în revista Studii Filatelice Brașovene nr.4 (25) / 2012, articol în care autorul consideră introducerea timbrelor de ajutor în Catalogul timbrelor fiscale românești, ca fiind eronată. Nu este foarte clar la ce se referă autorul făcând această afirmație, la supratiparele din articol sau la timbre, dar supratipărirea fiind executată pe timbrele de ajutor care sunt timbre fiscale, mă simt obligat să iau poziție și să încerc o clarificare a subiectului. Și încercarea de a le schimba denumirea originală din timbru de ajutor în taxă de război, și obsesia cu care este repetată această denumire, trebuie argumentate, motivația faptului că noțiunea este preluată din cataloage de renume prin traducerea ad-literam fiind insuficientă.
Figura 1
      În primul caz, confuzia autorului este posibil să se fi produs poate și din cauza faptului că timbrul de ajutor este prezentat în majoritatea cazurilor în cataloagele de timbre poștale, dar totuși la capitolul timbre de serviciu și la "coada" catalogării mărcilor țării respective. În cazul redenumirii, este adevărat că celebrul catalog Michel le denumește Kriegssteuermarken (timbre fiscale de război), deci le recunoaște statutul de timbre fiscale obligatorii. În alte cataloage la fel de celebre gen Scott sunt denumite Postal tax stamps issued under German occupation, sau Postal tax stamps overprinted under German occupation, în Stanley Gibbons. Includerea lor în cataloagele de mărci poștale s-a făcut deoarece ele au avut o utilizare obligatorie pe toate tipurile de corespondență poștală, efectele fiscale fiind de foarte mic interes pentru negustorii și colecționarii ultimilor 90 de ani. Cu toate acestea, unele cataloage separă valorile mici circulate poștal de celelalte valori fiscale, care nu au fost utilizate în mod obligatoriu și pe corespondența poștală. (Fig-1)
      Așadar se impune o atenție sporită și o justificare clară atunci când se fac afirmații cu privire la timbrele românești și statutul lor, pentru a nu se creea confuzii și a se perpetua mai departe.
Fără a avea pretenția de a fi un studiu al timbrului de ajutor, scopul articolului este doar de a clarifica și a aduna la un loc informațiile cu caracter general și particular cu privire la emiterea, utilizarea și locul lui, completând cu paragrafe din legi golurile informaționale. Unele informații deja publicate, au fost preluate și verificate, atât sursele cât și aplicarea prin efectul legii prin exemplele fotografiate. O parte dintre informații au fost adunate și prezentate din nou într-un singur articol.
      Timbru de ajutor s-a născut dintr-o necesitate fiscală, și este chiar primul timbru fiscal destinat colectării de fonduri la nivel național printr-o lege a Ministerului de Finanțe atât din utilizarea lui în serviciul poștal, cât și din cel fiscal în complectarea taxelor existente. Au fost câteva încercări mai timpurii de colectare a acestor fonduri la nivel național, bazate tot pe regulamente și circulare, dar fiind taxă benevolă, nu toată populația a și contribuit. Fac referire la timbrele de 5 bani de culoare roșu și 5 bani verde din 1913, emise în favoarea Societății pentru profilaxia și asistența tuberculoșilor. Ele au fost introduse în serviciul poștal de către Direcția Generală a Telegrafelor și Poștelor cu Ordinul nr. 1980 din 15 Ianuarie 1913 ca vignete fără valoare poștală, prevăzute cu cifre și admise de toate țările UPU pe corespondența poștală, ștampilarea nefiind obligatorie conform Circularei nr. 72408 din 5 Octombrie 1914. [10].

      Timbrele de ajutor au fost utilizate atât poștal, nominalele mici, cât și fiscal toate nominalele, utilizarea fiscală fiind extrem de amplă și variată și prezentă pe o gamă foarte mare de documente. Supratipărirea și apoi imprimarea timbrelor de ajutor s-a executat la Fabrica de Timbre București, care în acel moment aparținea de Regia Monopolurilor Statului (la 1 Aprilie 1901 Fabrica de Timbre trece de la Imprimeriile Statului la R.M.S.) [9], iar distribuirea lor s-a făcut la ghișeele poștale de către D.G.P.T. De asemenea distribuirea se mai făcea și de către micii comercianți, tutungii sau vânzători care aveau contract cu Ministerul Finanțelor pentru desfacerea timbrelor de orice fel, taxa colectată din vanzarea acestor timbre fiind direcționată către Casa Comitetului Central și nu către Direcția Generală a Poștelor și Telegrafului. (Fig-2)


Figura 2
      Conform Legii speciale votată de Cameră la 18 Decembrie 1914 și de Senat la 20 Decembrie 1914, publicată în "Monitorul Oficial" la 23 Decembrie 1914, pentru ajutorarea familiilor mobilizaților și în baza Art. 22, se înființează Casa de sprijin "Familia luptătorilor" cu DR 3890/23.12.1914, iar una dintre modalitățile prevăzute pentru colectarea fondurilor a fost cea de emiterea unor timbre speciale, timbrele de ajutor. Regulamentul pentru funcționarea casei de sprijin "Familia luptătorilor", adoptat cu Decretul nr 334/14.02.1915, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 254/17.02.1915. Reproduc articolul 23 din Legea specială pentru o mai bună exemplificare:

       LEGEA SPECIALA autorizând luarea de măsuri excepționale Promulgată cu înaltul decret regal No. 3.890 din 23 Decembrie 1914 și publicată în "Monitorul Oficial" No. 217 din 24 Decembrie 1914 și cu MODIFICĂRILE promulgate cu înaltul decret regal No. 1.428 din 5 Aprilie 1916 și publicate în "Monitorul Oficial" No. 5 bis din 5 Aprilie 1916.

      Art.23. - Fondul de ajutor se compune:

      a) Din fondurile ce Statul e dator a da conform art. 22 și din acele pe care Statul le-ar mai da în caz de nevoie;
      b) Din fondurile rămase neîntrebuințate din cele strânse în 1913 de comitetul "Familia Luptătorilor" din București, de comitetele județene, sau de asociațiile particulare;
      c) Din tot ce se va aduna din ofrande sau produse din spectacole ce s-ar organiza;
      d) Din venitul unui timbru special de lei 50, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,50, 0,20 , 0,10 și 0,05 bani, numit "timbru de ajutor", care se va aplica în mod obligatoriu pe lângă timbrele existente, după cum urmează: Timbrul de 0,05 bani pe cărțile poștale și scrisorile ce se expediază în țară dintr-o localitate în alta, fie chiar recomandate; de 0,10 bani asupra telegramelor interne și de 0,20 bani asupra telegramelor externe.
Timbrul asupra telegramelor va putea fi înlocuit cu perceperea unei taxe egale. Același timbru special de 0,10 bani se va aplica, pe lângă timbrele fiscale existente, asupra chitanțelor de expediere a bagajelor pe căile ferate, asupra fractelor, asupra borderourilor de bancă și asupra oricărui act, chitanță sau factură, asupra cărora azi, conform legii timbrului, se aplică timbru mobil de 30 bani sau 10 bani. Asupra borderourilor de bancă se va aplica un timbru de ajutor de 20 bani. Pentru acelea însă privitoare la vânzările și cumpărările de efecte, se va aplica peste timbrul de 20 bani un timbru de ajutor de 50 bani pentru fiecare mie de lei.

Timbrul de 0,10 bani se va aplica, pe lângă timbrele fiscale existente, asupra oricărei note de plată, la hoteluri, restaurante, birturi de orice categorie, cafenele, cofetării, berării, lăptării și orice alte localuri de consumație, când suma de plată trece de un leu și nu atinge doi lei; de la doi lei până la zece lei timbrul de aplicat va fi de 0,20 bani, iar de la zece lei în sus va fi de 0,50 bani.
Proprietarii sau antrepenorii unor asemenea stabilimente sunt obligați a da, și clienții a cere notă, purtând timbrele de mai sus, ori de câte ori consumația trece de un leu.
Consiliul de miniștrii va putea înlocui timbrul de aplicat conform acestui aliniat prin carnete timbrate, cu file, pe care se vor trece consumațiile de plată.
Vânzările de automobile, precum și vânzările care se fac în magazine a obiectelor de lux: bijuterii, blănuri, mode (pălării), dantelărie, lenjerie de nailon, de mătase, rochii de la 300 lei în sus (bucata), se va aplica pe notele de plată după următoarele norme:
Dacă prețul este de 100-200 lei inclusiv, timbrul va fi de 1 leu; dacă prețul este de 201-1.000 lei inclusiv, câte 1 leu de fiecare sută; dacă prețul este de 1001 lei în sus, timbrul va fi de 50 lei.
Timbrul special numit și timbru de ajutor va mai putea fi înlocuit prin ștampilarea (supratipărirea n.a.) și suprataxarea în proporția arătată în acest articol a mărcilor poștale și a timbrelor fiscale azi în ființă; acea ștampilare se va face de administrația generală a poștelor și a telegrafelor și de administrația regiei monopolurilor Statului.
Timbrul special de 10 bani de fiecare leu sau fracțiune se va mai aplica peste timbrele teatrale existente sau asupra oricărui bilet de intrare la teatre, cinematografe, concerte, conferințe și orice fel de reprezentație sau spectacol cu plată de intrare.
Timbrul special de 0.50 de bani se va aplica, pe lângă timbrul fiscal existent, pe fiecare bilet de plată în vagoanele cu paturi ale Companiei internaționale de vagoane cu paturi care circulă în țară și asupra adeverințelor de călătorie pe bază de permise fără plată, în aceleași vagoane; iar pe notele de consumație din vagoanele restaurante se va aplica un timbru de 0,20 bani pe notele de masă și de 0.10 bani pe cele de alte consumațiuni.
Patronii răspund deopotrivă cu prepușii lor și vor suferi aceleași pedepse pentru faptul neaplicării timbrului de ajutor pe note, cum și pentru orice alte abateri, care ar avea scop sa eludeze aplicarea dispozițiunilor acestui articol.
Direcția generală a poștelor și telegrafelor va emite și va pune în circulație timbrele de ajutor, care se vor vinde ca și celelalte timbre, poștale, având aceleași privilegii și sancțiuni.
Produsul lor îl va vărsa la sfârșitul fiecărei luni la Casa Comitetului Central.
Contravențiile pentru neaplicarea totală sau parțială a timbrelor de ajutor, în toate cazurile specificate mai sus, se vor constata prin process verbal, de orice agent fiscal, administrativ, comunal și de delegații speciali ai comitetului central și comitetelor județene și comunale. Contravenienții se vor pedepsi cu o amenda de la 10 la 100 lei și în caz de recidivă de la 100 la 1.000 lei, care se va pronunța în folosul comitetului central, județean sau comunal după localitatea unde s-a produs contravențiunea. Condamnarea se va pronuța de către judecătoria de ocol respectivă fără drept de apel sau recurs.


Figura 3
      e) Din venitul produs prin sporul cu 0,20 bani, al oricărui bilet de călătorie pe calea ferată de clasa I și de 0.10 bani de clasa II, ori care ar fi distanța, precum și dintr-o taxă de 10 lei, care se va lua la emiterea sau prelungirea, oricărui bilet de abonament cu plată integrală sau redusă pe căile ferate clasa I, oricare ar fi distanța și durata. Pentru abonamentele de clasa II taxa va fi numai de 5 lei. Aceleași taxe se vor percepe și la biletele permanente fără plată. Direcția generală a căilor ferate române va ține un cont special pentru produsul acestor taxe, pe care la sfârșitul fiecărei luni îl va vărsa la Casa comitetului central.
      f) Din venitul produs prin sporirea cu 4 lei a costului cu care regia monopolurilor Statului vinde perechea de cărți de joc de lux și de 2 lei asupra perechii de cărți de joc ordinare. Această dispozițiune se va pune în aplicare numai pentru cărțile de joc cu care regia le va scoate în circulație după promulgarea acestei legi. Regia monopolurilor statului va vărsa la sfârșitul fiecărei luni acest venit la Casa Comitetului central. Pentru jocurile în care hazardul are principalul rol, care se joacă în cazinouri, cluburi, cercuri și în toate localurile publice, se va percepe pentru sporirea fondului de ajutor o taxă de 20% asupra produsului brut al jocurilor. Asupra câștigului net la loteria Statului sau oricare altă loterie autorizată, se va percepe o taxă de 5% în folosul "Familiei Luptătorilor". Această taxă va fi reținută și vărsată "Familiei Luptătorilor"de administrația loteriei Statului și de organizatorul loteriilor autorizate. Determinarea condițiilor de aplicare, a modalității controlului, constatării și perceperii acestor taxe se va face printr-un regulament care se va întocmi de către ministerul de interne. "Familiei Luptătorilor"
Comitetul central va putea destina până la jumătate din veniturile menționate la lit. d, e și f pentru a subvenționa, după nevoie, cele două societăți de Cruce Roșie, care au ca scop îngrijirea răniților sau bolnavilor din război. Veniturile de la lit. d, e și f vor intra în vigoare la promulgarea legii de față și rămân desființate de drept din ziua decretului de trecerea armatei pe picior de pace..
[8]

1915 Timbre de ajutor

      Primele timbre de ajutor-franco provenite din supratipărirea cu inscripția "TIMBRU DE AJUTOR" a valorilor de timbre poștale 5, 10 și 50 bani Carol I, Gravate, au fost puse în circulație la începutul lunii ianuarie 1915 prin circulara nr. 917 din 4 ian.1915 - Buletin Telegrafo-Poștal nr. 2/1915 pag.48-53. Utilizarea poștală a timbrelor de ajutor a devenit obligatorie, începând cu 24 decembrie 1914/6 ianuarie 1915 pe următoarele obiecte de corespondență ale poștei de scrisori:
      - Timbrul de 5 bani: pe scrisori "alte localități" cu greutatea de până la 20 grame, pe cărțile poștale simple, pe cărțile poștale ilustrate, pe cărțile poștale cu răspuns plătit și pe cărțile poștale închise expediate în țară (nu și pe cele expediate în străinătate);
      - Timbrul de 10 bani: pe buletine (foi) de expediție pentru colete, pe avizele de sosire pentru colete și pe telegrame, toate interne.
       Timbrele de ajutor nu erau obligatorii pe alte categorii de corespondență precum imprimatele, hârtiile de afaceri, probele de mărfuri, ziare, mandatele poștale și pe corespondența "loco". Pe aceste corespondențe se putea însă utiliza în regim benevol.

Figura 8
      Neaplicarea timbrelor de ajutor obligatorii pe corespondențele respective se taxa la destinație cu dublul insuficienței/nefrancării, în mod similar cu taxa porto poștală (cu excepția corespondențelor adresate militarilor grade inferioare, care se taxa întotdeauna numai cu câte 5 bani de fiecare corespondență nefrancată). Taxarea se realiza prin aplicarea de timbre de ajutor - taxa de plată cu nominalul de 5 respectiv 10 bani, în raport de taxa percepută.[1] (Fig-3)
      Timbrele de ajutor-franco provenite din marca poștală franco de 1 leu (Carol I, Gravate) și un timbru fiscal de 5 lei (Carol I, emisiunea generală 1911), supratipărite cu inscripția "TIMBRU DE AJUTOR" au fost puse în circulație prin Circulara nr. 23852 din 19 aprilie 1916 [1].


1916 Timbru de ajutor


Figura 4
      Prin Decizia DGPTT publicată în Monitorul Oficial nr. 84/16 iulie 1916 și bazată pe dispozițiile art. 23 alin. d, din "Legea pentru luarea de măsuri excepționale" partea modificată prin decretul din 5 aprilie 1916, prin care se creează venitul unui timbru special, denumit "Timbru de ajutor", în folosul fondului de ajutor destinat "Familiei Luptătorilor", au fost puse în circulație pe 16 iulie, noi timbre de ajutor franco, special tipărite, având ilustrațiile: "o româncă care țese" pentru valorile 5, 10, 50 bani, "o româncă care toarce" pentru valorile de 1 leu, 2 lei, și "un vultur așezat pe drapel" pentru valorile de 5 lei, 50 lei și două timbre de ajutor taxa de plată "model special" [1][6]. (n.a. - în articol voi exemplifica numai utilizarea fiscală a timbrelor de ajutor-franco, cele de ajutor taxă de plată fiind utilizate doar poștal).(Fig-8)
Timbrele de ajutor emise în anul 1916 de 5, 10, 50 bani, 1 leu, 2 lei și 5 lei și cele de ajutor taxa de plată de 5 și 10 bani au fost retrase din circulație pe data de 2/15 iulie 1918, conform anunțului nr. 20.895 din 5 iulie 1918 [1].


Figura 5
Timbre de ajutor 1916 supratipărite M.V.i.R și Gültig 9 Armee

      Regimul german de ocupație a fost organizat repede și metodic. La 25 noiembrie/8 decembrie 1916, s-a creat așa-numitul Guvernământ Imperial al Cetății București (Das Kaiserishe Gouvernement der Festung Bukarest), căruia i s-a stabilit sediul în localul Ministerului Lucrărilor Publice, peste drum de Cișmigiu. Una dintre Ordonanțele date a fost și cea cu referire la colectarea de venituri prin taxa de timbru. Din Dispozițiunea Administrației militare se poate constata că Administrația germană s-a folosit de timbrele deja existente în depozitul Fabricii de timbre, prin supratipărirea lor [6]:
      Conform Ordonanței cifra 36 din 30 Martie 1917, publicată în "Foaia de Ordonanțe" No. 5 din 10 Aprilie 1917, timbrele de ajutor spre a fi valabile trebuie să poarte inițialele M.V.i.R.. Ele pot fi înlocuite și întrebuințate în același scop ca și timbrele fiscale existente. Această Ordonanță cere taxa dublă a timbrului, pretutindeni unde se cerea odată cu legea din 24 Decembrie 1914, cu modificările din 5 Aprilie 1916. (Fig-4)

      Dispozițiunea Administrației militare [9]:

      Conform ANUNȚULUI publicat în "Ediția de război" No. 165 din Bukarester Tagblatt nr. 148/May 31 1917,
..Se ordona, pentru zona Administrației Militare din România, reintroducerea taxei de timbru conform legilor din 24.2.1906 și 24.12.1914. Este din nou valabila reglementarea conform careia se pedepsește nefolosirea timbrelor impuse (prescrise), falsificarea sau refolosirea acestora precum și comerțul neautorizat cu acestea.

Figura 6
      Vânzarea timbrelor și a hârtiei timbrate se va face ca pâna acum, adica prin intermedierea depozitelor poștale, de catre debitanți sau alte persoane responsabile cu vânzarea. În viitor sunt valabile numai valorile cu supratiparul M.V.i.R.

Figura 7
      O înnoire importantă este că și Timbrele de Ajutor, care până acum erau vândute prin oficiile poștale, vor fi cumparate în viitor de la agenți fiscali, debitanți, etc. Deoarece venitul din ambele tipuri de taxă de timbru este folosit în același scop, adică în primul rând pentru plata salariilor, a pensiilor, ajutoare și alte cheltuieli ale statului, nu mai este necesară decontarea separată ca până acum. De aceea s-a luat hotarârea ca în locul Timbrelor de Ajutor să fie posibilă folosirea timbrelor poștale normale, și viceversa.
Important este că se dublează valoarea Timbrului de Ajutor
și că nu se va mai folosi Timbrul de Ajutor pe facturile de hotel, notele de plată de la restaurante, cafenele, cofetării, pe biletele de intrare de la teatru, concerte, etc.....
      În cazul redeschiderii traficului poștal, se va lipi lângă timbrul poștal un timbru fiscal de 10 Bani; telegramele în interiorul Administrației Militare vor fi taxate cu 20 Bani....
                                                 Administrația Militara în România

Ordonanta Nr. 351 Decembrie 23, 1917 - stipula, că taxa de timbru de ajutor se va desființa, începând cu 1 Ianuarie 1918 [2]. (Fig-7)


Timbre de ajutor 1918 "Moldova"

Figura 9

      Deoarece emisiunea de timbre de ajutor din 1916 a fost epuizată mai ales prin supratipărirea cu M.V.i.R., s-a luat hotărârea imprimării de noi valori cu culori schimbate. (Fig-9)
Prin partea a doua a anunțului nr. 20.895 din 5 iulie 1918 s.n. (MO nr.73/23 iun./6 iul.1918) se făcea cunoscut punerea în circulație a acestei emisiuni:
...Tot odată se face cunoscut că s-au pus în uz, chiar de acum, următoarele categorii de timbre poștale și de ajutor executate după vechile clișee în culori schimbate:
      a) Timbre poștale franco de: 15 bani culoare brun, 25 bani culoare albastru închis, 40 bani culoare sepia, 50 bani culoare cărămiziu, 1 leu culoare verde închis, 2 lei culoare galben închis.
      b) Timbre poștale taxa de plată de: 5, 10, 20, 30 și 50 bani pe hârtie verde tiparul negru.
      c) Timbre de ajutor franco de 10 bani culoare neagră, 50 bani culoare brun închis, 1 leu culoare albastru, 2 lei culoare roșu închis.
      d) Timbre de ajutor taxa de plată de: 5 bani culoare cărămiziu, 10 bani culoare brun închis".


Figura 10
Timbrele de ajutor din 1918 ("Moldova") de 10 bani, 50 bani, 1 leu și 2 lei culori schimbate și cele de ajutor taxa de plată de 5 bani și 10 bani culori schimbate au fost puse în circulație în data de 22 iunie/5 iulie 1918, conform anunțului nr. 20.895 din 5 iulie 1918 s.n. citat mai sus și au fost retrase din circulație pe 1 ianuarie 1921 [1] fiind înlocuite cu timbrele pentru Asistență socială. Din cauza distribuirii cu întârziere a acestor timbre noi, vechile timbre de ajutor au continuat să fie utilizate pe corespondențele poștale și în cursul anului 1921 în mai multe regiuni ale țării.[1] (Fig-10 și 11)

Concluzie

      Timbrul de ajutor a fost primul timbru fiscal special cu utilizare multiplă, poștală și fiscală destinat colectării de fonduri la nivel național, locul lui fiind în cataloagele de timbre fiscale. A nu se face confuzie cu timbrele fiscale emisiunea 1872 (care după unii autori ar fi primele timbre fiscale destinate colectării de fonduri [12]) și care potrivit unor articole din Legea timbrului și înregistrării, în situații speciale au fost utilizate poștal, fondurile realizate fiind direcționate către Ministerul Finanțelor și nu către D.G.P.T.T. Timbrul de ajutor este parte a unei legi fiscale speciale destinate colectării de fonduri la nivel național, dar pentru o societate de ajutorare, alături de taxele poștale sau fiscale, dar nu înlocuiește timbrul fiscal decât în cazuri speciale prevăzute în lege (vezi ocupația germană). Deci sumele obținute din vânzarea acestora nu sunt destinate nici D.G.P.T. și nici Ministerului de Finanțe. Urmează ca după publicarea unui catalog specializat destinat fondurilor fiscale colectate la nivel național cu ajutorul unor legi fiscale speciale (timbrul de ajutor, timbrul de asistență socială, fondul aviației, timbrul bursei, fondul zootehnic, timbrul consular, timbrul statistic, timbrul consular,... ), lumea filatelică să înțeleagă mai bine natura și utilizarea acestora. Mai multe exemple ilustrate și un articol mai detaliat sunt publicate pe pagina de web dedicată timbrelor fiscale românești http://www.revenues.ro

Figura 11
Ilustrații

      Fig-1 Cerere adresată unei autorități publice 12/10/1915, taxa de timbru de înregistrare cls-2a percepută cu timbru fiscal 30 bani conform Art.17§1 din Lege asupra taxelor de timbru și înregistrare 1914 pentru toate petițiunile adresate oricărei autorități publice, și timbru de ajutor de 10 bani conform Art. 23§d din Legea specială 1915.... asupra oricărui act, chitanță sau factură, asupra cărora azi, conform legii timbrului, se aplică timbru mobil de 30 bani... Documentul este expediat prin poștă fiind percepute taxe poștale de 10 bani pentru alte localități + 25 bani taxă de recomandare conform Regulamentului poștal 1 ianuarie 1914, și taxa de timbru de ajutor de 5 bani conform Art. 23§d din Legea specială 1915 ....cărțile poștale și scrisorile ce se expediază în țară dintr-o localitate în alta, fie chiar recomandate.
       Fig-2 Cerere (reproducerea este parțială) adresată unei autorități publice 1/5/1915, taxa de timbru de înregistrare cls-2a percepută cu timbru fiscal 30 bani conform Art.17§1 din Lege asupra taxelor de timbru și înregistrare 1914 pentru toate petițiunile adresate oricărei autorități publice, și timbru de ajutor de 5 + 5 bani conform Art. 23d din Legea specială 1915 .... asupra oricărui act, chitanță sau factură, asupra cărora azi, conform legii timbrului, se aplică timbru mobil de 30 bani...
       Fig-3 Factură pentru servicii în valoare de 405 lei, emisă la 8-31/10/1916, taxa de timbru proporțional de 10% cls-5a percepută cu timbru fiscal 30 bani conform Art.17§1 din Lege asupra taxelor de timbru și înregistrare 1914 pentru toate petițiunile adresate oricărei autorități publice, și timbru de ajutor de 10 bani conform Art. 23d din Legea specială 1915 ....asupra oricărui act, chitanță sau factură, asupra cărora azi, conform legii timbrului, se aplică timbru mobil de 30 bani...
       Fig-4 Bilet de identitate cu multiple intrări valabil un an eliberat pe 14/11/1917 de Prefectura Poliției București districtul 13 Ilfov, 30 bani timbru fiscal cu supratipar M.V.i.R. în casetă cu chenar dublu vertical perceput conform Art. B§d din ANUNȚUL publicat în "Ediția de război" No. 165 din Bukarester Tagblatt nr. 148/May 31 1917 pentru pașapoarte și acte de identitate și 10 + 10 bani timbru de ajutor cu supratipar M.V.i.R. în casetă, Art 23§d din Legea specială 1915 și taxa de timbru de ajutor dublată Conform Ordonanței cifra 36 din 30 Martie 1917, publicată în "Foaia de Ordonanțe" No. 5 din 10 Aprilie 1917.
       Fig-5 Bilet de identitate pentru militar român demobilizat eliberat pe 6/6/1918 de Prefectura Poliției București districtul 13 Ilfov, 30 bani timbru fiscal cu supratipar M.V.i.R. în casetă cu chenar dublu vertical perceput conform Art. B§d din ANUNȚUL publicat în "Ediția de război" No. 165 din Bukarester Tagblatt nr. 148/May 31 1917 pentru pașapoarte și acte de identitate și 10 + 10 bani timbru de ajutor cu supratipar M.V.i.R. monogram, Art 23§d din Legea specială 1915 și taxa de timbru de ajutor dublată Conform Ordonanței cifra 36 din 30 Martie 1917, publicată în "Foaia de Ordonanțe" No. 5 din 10 Aprilie 1917.
       Fig-6 Certificat pentru scutirea de taxe școlare eliberat la 14/10/1918 de Administrația Fiscală București district 13 Ilfov, scutit de taxe fiscale conform Art. 43§13 pentru ... certificatele liberate de pe matricole pentru dovedirea censului în materie electorală, precum si orice copii de pe orice acte publice, legalizate de oricare autoritate. 1 leu timbru de ajutor cu supratipar M.V.i.R caligrafic aplicat conform noilor dispoziții din ANUNȚUL publicat în "Ediția de război" No. 165 din Bukarester Tagblatt nr. 148/May 31 1917 pentru cererile adresate autorităților de ocupație se percepe un timbru fiscal de 1 leu iar conform Ordonanței cifra 36 din 30 Martie 1917, publicată în "Foaia de Ordonanțe" No. 5 din 10 Aprilie 1917 timbrele de ajutor pot fi înlocuite și întrebuințate în același scop ca și timbrele fiscale existente.
       Fig-7 Un paradox fiscal Duplicatul unui contract de vânzare-cumpărare emis la București 6-19/1/1919, taxa de timbru fix cls-1a percepută cu timbru fiscal 10 bani cu supratipar M.V.i.R. (la mult timp după scoaterea din circulație) conform Art. 16§3 din Legea asupra taxelor de timbru și înregistrare 1914 pentru.... conturile, borderourile și facturile, fie originale sau copii,...și timbrul de ajutor de 10 bani emisiunea 1918 conform Art. 23d din Legea specială 1915.
       Fig-8 Chitanță de primă eliberată la Botoșani (zona liberă) 12/2/1917 taxa de timbru fix cls-1a percepută cu timbru fiscal 10 bani conform Art. 16§1c din Legea asupra taxelor de timbru și înregistrare 1914 pentru fiecare filă din livretele de cecuri, mandate sau chitante, și timbrul de ajutor de 10 bani emisiunea 1916 conform Art. 23d din Legea specială 1915.
       Fig-9 Borderou de vânzare acțiuni pentru o valoare totală de 41.111 lei și 50 bani, din care 61,50 lei timbre, emis la Iași 26/5/1921, taxa de timbru proporțional cls-10a de 1leu la suta de lei percepută cu timbrele fiscale Ferdinand 1920 de 30 + 5 + 5 + 1 leu conform Art. 29§1 din Legea asupra taxelor de timbru și înregistrare 1920 pentru toate acțiunile sau obligațiunile societăților în nume colectiv, anonime sau în comandită, și 20 x 1 leu + 50 bani timbre de ajutor emisiunea 1918 conform Art. F§1 se percepe o taxă proporțională de 50 bani pentru fiecare mie de lei sau fracțiune din ea, asupra borderourilor cari privesc vânzările și cumpărările de efecte, în afară de taxa fixă de 50 bani prevăzută mai sus, după Regulamentul de aplicare al dispozițiunilor art: 39. alin. c din decretul-lege No. 2.538 din 1920 modificator, pentru organizarea ministerului muncii și ocrotirilor sociale, Art.l. Taxele timbrului de asistență socială, înființat prin art. 39 alin, c. Din decretul-lege No. 2.538 din 1920 modificator, relativ la taxa timbrului de asistență socială pentru organizarea ministerului muncii și ocrotirilor sociale în locul timbrului de ajutor al Casei de sprijin "Familia Luptătorilor".
       Fig-10 Borderou de cumpărare acțiuni pentru o valoare totală de 35.229 lei și 95 bani, din care 88,25 lei timbre, emis la București 6/6/1921, taxa de timbru proporțional cls-6a de 20 bani la suta de lei percepută cu timbrele fiscale Ferdinand 1920 de 3 x 20 + 5 + 5 lei + 50 bani + 2 x 10 bani conform Art. V (bis nou)§2 din Legea asupra taxelor de timbru și înregistrare 1920 pentru Vânzările de acțiuni ale societăților civile și comerciale și în genere orice titluri cu dividentele variabile, și 3 x 5 lei + 2 lei + 50 bani timbre de ajutor emisiunea 1918 conform Art. F§1 se percepe o taxă proporțională de 50 bani pentru fiecare mie de lei sau fracțiune din ea, asupra borderourilor cari privesc vânzările și cumpărările de efecte, în afară de taxa fixă de 50 bani prevăzută mai sus, după Regulamentul de aplicare al dispozițiunilor art: 39. alin. c din decretul-lege No. 2.538 din 1920 modificator.
       Fig-11 Borderou de vânzare acțiuni pentru o valoare totală de 117.906 lei și 25 bani, din care 71,25 lei timbre, emis de agent oficial de schimb la București 24/11/1920, taxa de timbru proporțională cls-10a de 1leu la suta de lei percepută cu timbrele fiscale ale camerei de comerț și industrie de 2 x 5 + 1 leu + 50 bani + 25 bani conform Regulamentul burselor de comerț 1913 capitol 1 Art 146, și 11 x 5 lei + 2 lei + 1 leu + 5 x 10 bani timbre de ajutor emisiunea 1918 conform Art. F§1 se percepe o taxă proporțională de 50 bani pentru fiecare mie de lei sau fracțiune din ea, asupra borderourilor cari privesc vânzările și cumpărările de efecte, în afară de taxa fixă de 50 bani prevăzută mai sus, după Regulamentul de aplicare al dispozițiunilor art: 39. alin. c din decretul-lege No. 2.538 din 1920 modificator.

Bibliografie consultată:

       1- Alte emisiuni poștale și fiscale 1908-1918, FILATELIA 5/2007 - Călin Marinescu;
       2- Tarifele, taxele și gratuitățile poștale în România 1841-2008, vol. 1 și 2- Călin Marinescu;
       3-Katalog der Stempelmarken von Deutschland - Deutsche Besatsungsausgaben German Occupation Issues 1914-1919/ 1939-1945, Erler - Norton 1996;
       4-Michel Deutschland-Spezial 2008;
       5-Die Landespost im besetzten Rumänien, Franz Josef Mutter;
       6- Decrete și decizii publicate în Monitorul oficial până la ocupațiunea germană și Ordonanțe care complectează, modifică sau abrogă unele dintre aceste decrete și decizii, publicate în "Foia de ordonanțe" până la 16.11.1917 - Editura I. Brănișteanu, București 1917;
       7- Legile excepționale votate în vederea marilor evenimente ce se vor desfășura. Legea Moratorului.-Legea "Familia Luptătorilor".- Legea Timbrului de ajutor cu circulara Ministerului de Finanțe pentru aplicarea timbrului. -Legea pentru îndestularea publicului. Bârlad, Tipografia Toriceli Slobozeanu 1915;
       8- LEGEA SPECIALA autorizând luarea de măsuri excepționale. Promulgată cu înaltul decret regal No. 3.890 din 23 Decembrie 1914 și publicată în "Monitorul Oficial" No. 217 din 24 Decembrie 1914 și cu MODIFICĂRILE promulgate cu înaltul decret regal No. 1.428 din 5 Aprilie 1916 și publicate în "Monitorul Oficial"No. 5 bis din 5 Aprilie 1916;
       9- 1832-1932 Monitorul Oficial 100 de ani
     10- Reglementări privind regimul vignetelor în circuitul poștal, FILATELIA 4/2007 - Cezar Săvulescu;
     11- Timbru de ajutor 1915, FILATELIA 6/2007 - Cezar Săvulescu;
     12- Timbrele fiscale folosite în serviciul poștal român 1872-1915-Călin Marinescu și Ștefan Vârtaci.
      n.a. Figurile 4, 5, 6, 7 sunt în acest moment într-o colecție privată.
Francisc Ambruș, 17/05//2013

 
 © www.revenues.ro