DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
Unknown membership revenue stamp

Photo 1
       An unknown membership fee revenue stamp, Sports Society "KINIZSI", Timisoara

       Few days ago, I received a gift from a friend, this document who is part of the history of Romanian football. It is a membership card, Chinese Society Sports from Timisoara. Inside are 30 lei fee, revenue stamps for monthly membership fee in the zear 1930. Until these stamps find their place in literature, I am allowed to present the public with some more relevant information about the work of the sports club. I hope that future researchers Romanian revenue stamps to give them a place in their studies and future catalogs.

Photo 2
       Chinese Timişoara (Hungarian: Kinizsi Temeşvar) was a Romanian football club which stated in the interwar period, which is one of the oldest and most successful groups in the history of the sport. Chinese Timisoara, the railway workers team in Timisoara, was established in 1910 under the name Hungarian Kinizsi. The name was adopted after the name of Captain-General Paul Chinezu (actually Cneazu) (1432-1494), the army of King Matthias Corvinus. The name "Chinese" was taken by folk etymology of the word Slavic Knyaz (Prince), the combination of China (Chinese). Emblem Club has its heart in a hand that takes a millstone and refers to one of the legends about this historical character. Since the early years turned to transfer valuable players from teams in Budapest and Wurfer, Bauer, Iszer, Szednicsek (former Hungarian international), Szidonia and Schaller (future Hungarian international) as the team wins the championship and South Hungary in 1914, year to be declared, with TSC of Tatabánya, and the best provincial team in Hungary. War will not affect business at all Chinese. On the contrary, in this period was brought a lot of players, which will then form the great team from the '20s.

Photo 3
       In 1918, the war ended, and Transylvania united with Romania. However, until the unification of football will be another three years. Chinese remains the best, winning championships in 1921 and then got Transylvania, between 1922 and 1927, six consecutive titles (the first truly national championship), a record which stood for 71 years, was matched by Steaua Bucharest. Since the fall of 1927, the club enters a serious financial crisis, which then is added and a driving. In August 1936, Chinese merges with ILSA (Industry Fleece SA) Timisoara, trying to recover financially. The solution lasted only until 1939, when back on the first echelon, China has lost touch with great performance. In 1941 merged with CAT, Timisoara Athletic Club, founded in 1902, which in 1935 merged with RGMT (keeping the name). After the Second World War, Chinese, trying to survive, merged with CAMT (Workers' Athletic Club Timisoara) named "The Chinese CAMT" that, in 1946, to remain only CAMT, "Chinese" nomenclature disappearing Romanian football. Last official appearance was in Division B in the 1948-1949 season (13th of 14 competitors) after the team was disbanded.

Referinţe:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chinezul_Timişoara
Francisc Ambruş, June 11, 2012

Un timbru de cotizaţie necunoscut

Foto 1
       Un timbru de cotizaţie necunoscut al asociaţiei sportive "CHINEZUL", Timişoara

      În urmă cu câteva zile, am primit cadou din partea unui bun prieten, acest document care face parte din istoria fotbalului românesc. Este vorba de un carnet de membru al Societăţii Sportive CHINEZUL din Timişoara. În interior se află timbrele fiscale în valoare de 30 lei, pentru cotizaţia lunară de membru, aplicate în anul 1930. Până când aceste timbre îşi vor găsi locul în literatura de specialitate, mi-am permis să le prezint publicului împreună cu câteva informaţii mai relevante despre activitatea acestui club sportiv. Sper ca viitorii cercetători din domeniul timbrelor fiscale româneşti să le confere un loc în studiile şi cataloagele viitoare.

Foto 2
      Chinezul Timişoara (maghiară: Kinizsi Temesvár) a fost un club de fotbal românesc care s-a afirmat în perioada interbelică, numărându-se printre cele mai vechi dar şi cele mai de succes formaţii din istoria acestui sport. Chinezul Timişoara, echipa muncitorilor de la căile ferate din Timişoara, a fost înfiinţată în 1910, sub numele maghiar de Kinizsi. Denumirea a fost adoptată după numele căpitanului-general Paul Chinezu (de fapt Cneazu) (1432-1494), din oastea regelui Matia Corvin. Numele "Chinezu" a fost preluat prin etimologie populară din cuvântul slav knyaz (cneaz), cu asocierea de chinez (de origine chineză). Emblema clubului are în centrul său o mână care duce o piatră de moară şi face referire la una din legendele legate de acest personaj istoric. Încă din primii ani s-a orientat spre a transfera jucători valoroşi de la echipe din Budapesta precum Wurfer, Bauer, Iszer, Szednicsek (fost internaţional maghiar), Szidon şi Schaller (viitori internaţionali maghiari) şi astfel echipa cucereşte campionatul Ungariei de Sud în 1914, an în care vor fi declaraţi, alături de TSC din Tatabanya, şi cea mai bună echipă provincială din Ungaria. Războiul nu va afecta deloc activitatea Chinezului. Ba dimpotrivă, în această perioadă fiind aduşi o mulţime de jucători, care vor forma apoi marea echipă din anii '20.

Foto 3
       În 1918, războiul s-a încheiat, iar Transilvania s-a unit cu România. Totuşi, până la unificarea fotbalului vor mai trece trei ani. Chinezul ramâne cea mai bună, cucerind campionatul Ardealului în 1921 şi obţinând apoi, între 1922 şi 1927, şase titluri consecutive (primele ale campionatului cu adevărat naţional), record care va sta în picioare timp de 71 ani, fiind egalat doar de Steaua Bucureşti. Începând din toamna anului 1927, clubul intră într-o gravă criză financiară, căreia, ulterior, i se adaugă şi una de conducere. În august 1936, Chinezul fuzionează cu ILSA (Industria Lânii SA) Timişoara, încercând o redresare pe plan financiar. Soluţia nu a rezistat decât până în 1939, când, retrogradând din primul eşalon, Chinezul a pierdut contactul cu marea performanţă. În 1941 fuzionează cu C.A.T, Clubul Atletic Timişoara, fondat în 1902, care în 1935 a fuzionat cu R.G.M.T. (păstrându-şi numele). După cel de-al doilea război mondial, Chinezul, încercând să supravieţuiască, a fuzionat cu C.A.M.T. (Clubul Atletic Muncitoresc Timişoara) numindu-se "Chinezul C.A.M.T." pentru ca, din 1946, să rămână numai C.A.M.T., "Chinezul" dispărând din nomenclatura fotbalului românesc. Ultima apariţie oficială a fost în Divizia B în sezonul 1948-1949 (locul 13 din 14 competitoare) după care echipa a fost desfiinţată.

Referinţe:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chinezul_Timişoara
Francisc Ambruş, 11 iunie 2012

 
 © www.revenues.ro