DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
Bnei Akiva Organization in Romania

Istoricul apariţiei Organizaţiei Bnei Akiva în perioada de început a Comunismului în România de după cel de-al doilea Război Mondial este prezentată în articolul domnului Tesu Solomovici, Comitetul Democratic Evreiesc - o făcătură comunistă, publicat în cotidianul ZIUA Nr. 4047, 29 septembrie 2007.


Cu ajutorul domnului Daniel Marcu din Roman, am reuşit să traducem Carnetul şi inscripţia timbrelor, fapt ce confirmă apartenenţa lor românească şi ne oferă prilejul de a le include în viitoarele cataloage româneşti.
Carnetul a aparţinut membrului cu numărul 284, Raik Zalman, iar ştampila aparţine Organizaţiei Bnei Akiva în România.


Organizaţia Benei Akiva
           în România    
               Eretz         Israel     
              Poporul           lui Israel
     Carnet de      membru          

     lunile anului


     Numărul     carnetului     


     Numele      membrului
                                        

     Carnet de membru
               învaţă Tora
        şi lucrează      împreună
     Timbre de       cotizaţie           Sâmbătă Aprilie 1948History Organization appearance of Bnei Akiva in the top of Communism in Romania after the Second World War is presented in the Mr Tesu Solomovici article, Democratic Committee Hebrew - a communist forgery, published in the newspaper DAY Nr. 4047, 29 September 2007


With the help of Mr. Daniel Marcu from Roman city, we were able to translate the inscription and stamps card, which confirms their Romanian and gives us the opportunity to include them in future Romanian catalogs.
Card member belonged to the number 284, Raik Zalman, and the cancellation of the Bnei Akiva Organization in Romania.

Benei Akiva Organisation
           in Romania    
               Eretz         Israel     
              People           of Israel
     Member  passport          

     year months


     Number of    passport     


     Name of      member
                                        

     Member Passport
               learn Tora
        and work      together
     Dues      stamps           Saturday April 1948

 
 © www.revenues.ro