DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Blog   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
Timbrul fiscal - 150 de ani de la apariție

      Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la apariția timbrului fiscal, moment crucial în istoria finanțelor românești, eveniment pe care un colectiv de pasionați au hotărât să-l celebreze prin deschiderea unei expoziții în luna noiembrie 2006, la Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, gazdă întotdeauna primitoare cu astfel de ocazii.
      Pentru foarte mulți dintre noi timbrul fiscal reprezintă o obligație, pe care o îndeplinim fără să întrebăm, la cererea unei persoane aflate de cealaltă parte a unui ghișeu. Ca formă și desen le asemuim mărcilor poștale dar nu le-am dat niciodată prea multă importanță. Numai că, ele nu au arătat dintotdeauna numai așa, în timp având forme și utilizări variate.
      Organizarea aparatului fiscal, este influențată în mare măsura, de felul cum este organizat Statul. Nu vom găsi un aparat fiscal organizat în timpuri mai vechi, când nici Statul însuși nu era organizat.
      Primele începuturi de organizare ale finanțelor noastre au fost date de Regulamentul Organic, 1 ianuarie 1832, până la el, neputându-se vorbi de o organizare a aparatului fiscal în adevăratul înțeles al cuvântului. Asta nu înseamnă că până la această epocă nu au existat impozite. Din contră, au existat într-o măsură prea mare. Locuitorii Principatelor plăteau impozite împovărătoare, motiv pentru care emigrau în țările vecine, și pe lângă faptul că dările erau prea mari, ele se încasau nu de către funcționarii Statului, ci de anumiți întreprinzători, taxildari, care cumpărau la licitație publică, dreptul de a strânge dările de la cetățeni. Cu perceperea dărilor se faceau mari abuzuri, luându-se sătenilor - ei erau singurii birnici, boierii și clerul fiind scutiți - de mai multe ori darea respectivă, bieții oameni neavând cui reclama, dreptatea fiind întotdeauna de partea celui mai mare, adică a boierilor taxildari care luau în antrepriză strangerea dărilor. Această situație, revoltele din ce în ce mai dese, fuga țăranilor, au pus pe gânduri pe Domnii țării.


      Sistemul greoi și abuziv necesita o împrospatare, ce a și survenit în timpul Regulamentului Organic, care a avut meritul de a fi simplificat sistemul impunerii și a precizat obligațiile fiscale ale contribuabililor. Pe scurt, Regulamentul Organic a impus plata trimestrială a oricărui impozit, emiterea de chitanță după încasarea birului, indiferent dacă contribuabilul știa carte sau nu, suma încasată fiind la rândul ei vărsată cu chitanță. Au apărut funcționari ce îndeplineau mai multe sarcini, contabilizate și înregistrate, nemailăsând loc abuzurilor frecvente din trecut. Schimbările survenite au ușurat întrucâtva viața contribuabilului și așa destul de grea și au netezit calea legilor ce au urmat în perioadele următoare.
      După stingerea Revoluției de la 1848 și prin Convenția de la Balta-Liman, 1849, dintre Rusia și Imperiul Otoman, domnitorii Țărilor Române erau numiți pe 7 ani. În timpul domniei lor, aceștia au căutat să aducă îmbunătățiri Statului și problemelor de administrație. Astfel în Principatul Moldovei, la început, s-a înființat un serviciu de poștă pe distanța Iași-Mihăileni și Iași-Galați, unde toți călătorii, pe lângă permisul reglementar emis de poștă, mai primeau câte un imprimat special (o blanchetă) purtând sigiliul Ministerului de Finanțe. Prin acest document se percepea de la fiecare călător trecut în blanchet câte 5 parale de ceas și cal, taxa cu caracter fiscal destinată creerii unui nou venit al Ministerului de Finanțe. În 1853 în urma diferendelor dintre Rusia și Imperiul Otoman, izbucnește un nou război, Moldova și Țara Românescă fiind ocupate de armatele rusești până în 1854. În timpul ocupației, ambele Țări, trebuind să suporte mari cheltuieli pentru întreținerea diverselor servicii și a numeroaselor transporturi de trupe cerute de trebuințele armatei, au ajuns să aibă mari datorii. După retragerea trupelor rusești, Austria ocupă ambele Principate pe care le deține sub ocupație timp îndelungat, aducând noi greutăți și prejudicii financiare. În acest timp în Principatul Moldovei, Grigorie Alexandru Ghica Vodă, după refugiul stabilit la Viena unde a cunoscut și apreciat știinta apuseană, reântors la domnie (octombrie 1854-iunie 1856), a căutat un program bine chibzuit pentru îmbunătățirea mijloacelor financiare, între care și înființarea unui timbru fiscal. Grigorie Alexandru Ghica dispune să se publice "Domneasca ordonanță sub no. 2, pentru promulgarea legiuirii atingătoare de statornicia tacsiei timbrului" prin care se înființa, sub forma de coli timbrate, primul timbru fix - timbru domnesc - în valoare de 20 parale și timbrele graduale (proporționale de mai târziu). Necesitatea creerii timbrelor românesti pentru acte judecătorești și comerciale, a condus la inființarea la Iași a unei tipografii de Stat "Atelia Timbrului" care și-a inceput activitatea la 12 ianuarie 1856. Astfel se naște primul timbru fiscal românesc, cu doi ani înaintea celebrelor Cap de Bour. De la Marea Unire a Principatelor și până la epoca reformelor din 1866, apar o sumedenie de Legi, menite a îmbunătăți perceperea impozitelor.
      La 28 februarie 1872, Regele Carol I promulghează "Legea pentru instituirea taxei de timbru și înregistrare" urmând ca la 1 septembrie același an să fie pus în circulație un număr de timbre fiscale mobile. Aceasta Lege, este prima care a introdus la noi în țară, taxa de timbru și înregistrare asupra tuturor actelor judecătorești și administrative, fie civile, fie comerciale, precum și asupra mutațiilor de proprietăți imobiliare și mobiliare. Aceasta Lege, modificată după cum au impus timpurile, există și astăzi și guvernează emisiunile de timbre fiscale de uz general.
      Timbrul fiscal este timbrul folosit pentru achitarea unei taxe fiscale, ea putând fi: contravaloarea unor taxe și tarife, a impozitelor directe sau indirecte, pentru înregistrarea de acte, petiții, contestații, pentru instanțe juridice, pentru transferuri de proprietăți, servicii publice, pentru efecte de comerț, pentru bugete speciale, pentru asigurări, afaceri și multe alte domenii. Pe lânga Legea timbrului în baza căreia au fost emise timbrele fiscale de uz general, au fost emise și alte timbre fiscale speciale în baza multor alte legi, timbre cu o destinație specială pentru segment anumit.
      Expoziția este o introducere a publicului în lumea timbrului fiscal, fiind în același timp și o istorie în imagini a finanțelor României de la jumătatea sec. XIX până în zilele noastre. În expoziție se pot vedea de la primele timbre fixe imprimate pe o gamă variată de documente, timbre fiscale mobile, timbre de ajutor și asistență socială, de șomaj, pentru transport, judiciare și multe altele, până la matrițele originale folosite în procesul de fabricație, prese de mână, perforatoare, eseuri și coli de timbre, unicat pe plan mondial. De asemeni este prezentată și o mare varietate de timbre fiscale utilizate pe diverse documente ce exemplifică modalitățile de punere în aplicare a taxelor fiscale. Nu se poate încheia un astfel de capitol fără a prezenta și câteva dintre lucrările de specialitate, ajutătoare pentru acest domeniu.


 
 © www.revenues.ro