DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
An unusual situation
      On the document presented (the request to remove a mortgage over some assets, dated 17th of April 1937) was used and canceled a brown postage stamp with the 6 lei value from the 1935 issue named "Carol II uzuale (with word Posta)". The piece is interesting for both revenue stamp collectors as well as postage stamp collectors from the between wars period. It is the first piece of this type which I see in almost 40 years of philately, and the fact that from the same period we know of post correspondence stamped with revenue stamps applied next to or instead of postage stamps makes me to believe that it is very rare. All the taxes payd on this document appears to be correct. The paid revenue stamp tax in value of 66+8 lei, according to the Stamp and Tax on Documents and Legal Acts Law from the 29th of April 1927, revised, modified and approved in the Official Monitor from 1935, article 4, paragraph 2a. The 10 lei Legal Stamp Tax, established according to the Law for the organization of the lawyers body from the 28th of December 1931 and the Aviation Stamp tax in value of 4 lei, according to the new Law of the National Aviation Fund from the 18th of May 1932 being paid, also according to the habit of the day and at the value established by law. It remains to justify the 6 lei postage stamp. Was it desired to send the document by mail? But then the stamp should not have been applied next to the revenue stamps, but should have been applied separately so as not to create confusions, on another part of the document, as seen on several similar cases, and the stamp should have been a postal stamp and not a tax payer stamp. Could somebody have confused the taxes and stamps which should have been applied? In this case the legal fiscal tax fees were not respected. Questions which request an answer. Without doubts you can affirm that this piece is unusual, worthy of being presented both in postage stamp and revenue stamp catalogues. I make an appeal to collectors to express a point of view on this piece and to present the eventual similar pieces which they know or have in their collections.
Francisc Ambrus, May 12, 2006

O circulație neobișnuită
      În documentul alăturat (cererea unei firme de scoatere din ipotecă a unor bunuri, datată 17 aprilie 1937) a fost utilizată și anulată o marcă poștală de 6 lei brun din emisiunea din 1935 "Carol II uzuale (cu Poșta)". Piesa este de interes atât pentru colecționarii de timbre fiscale, cât și pentru cei de mărci poștale din perioada interbelică. Este prima piesă de acest gen întâlnită de mine în aproape 40 ani de filatelie, iar faptul că din aceeași perioadă se cunosc corespondențe poștale francate cu mărci fiscale aplicate alături sau în locul celor poștale, mă fac să cred că este mult mai rară. Toate taxele achitate pe acest document par să fie corecte. Taxa de timbru fiscal în valoare de 66 + 8 lei achitată, conform Legii Timbrului și a Impozitului pe Acte și Fapte Juridice din 29 aprilie 1927 revizuită, modificată și aprobată ca ediție oficială la Monitorul Oficial 1935, art.4 paragraful 2a. Taxa de Timbru Judiciar de 10 lei instituită în baza Legii pentru organizarea corpului de avocați din 28.12.1931 și taxa de Timbrul Aviației de 4 lei după noua lege a Fondului Național al Aviației din 18.05.1932 fiind achitate, de asemenea, conform uzanțelor vremii și la tariful prevăzut de lege. Rămâne justificarea mărcii poștale de 6 lei. Să se fi dorit expedierea prin poștă a documentului ?! Atunci timbrul nu-și avea locul lângă cele fiscale, el trebuind a fi aplicat separat tocmai ca să nu se creeze confuzii, pe altă parte a documentului, așa cum am mai întâlnit în câteva cazuri asemănătoare, iar ștampila trebuia să fie poștală și nu a plătitorului de taxe. Să fi confundat cineva taxele și timbrele ce trebuiesc aplicate ? În acest caz nu s-au mai respectat tarifele fiscale legal percepute. Întrebări ce își doresc un răspuns. Fără dubii se poate afirma că această piesă este una deosebită, meritând semnalarea atât în cataloagele de mărci poștale, cât și în cele de timbre fiscale. Fac un apel la colecționari să-și exprime punctul de vedere legat de această piesă și să semnaleze eventualele piese asemănătoare pe care le cunosc sau le au în colecție.
Francisc Ambrus, Mai 12, 2006

 
 © www.revenues.ro